home


A TURRA

Lamienti y nu spaturnatu figliu, ca ciancia p'a luntananza di l'amatu Paisi


Ne mo ne mai ti puozzu scurdà, Sammarcu miju.
Mo cumi tannu mi vidi passà sutta y tìja, ca ti stagli
tuostu e tisu cumi nu cazzu, ca ci fà vinì u gulìju a li
fimmini, ca pienzanu a cumi ci puteranu fà "amuri"
ccu stu bbeni i ddìju. MMeci no, tu fà u gnorri, para ca
duormi sempi, ti nni stà a stu pedi y muntagna e ti
nni frichi y tuttiquanti, s'u munnu si sdirrupa o si stà
a l'impedi. Tu nne ca tieni pinzieri y ti campà, chisti
sù cosi y cristiani, tu trippa unni tieni e pù guardà a
tutti du gautu a lu bvasciu. Ma cchi cazzu però,
n'uocchiu y riguardu u puterasi abvì ppi sti figli ca tieni,
fà sempi figli e figliastri, a cchini bvidi na bvota l'annu,
mancu t'accuorgi ca cci sunu a l'atri ca bvidi tutti y iuorni
cci duni tuttu l'amuri ca tieni.
Tu u sà picchì mi nnaija abvùtu jì, ccu chiantu a l'uocchii
e li dulura mpiettu, Sammarcu mìju, a famiglia mìja ghè
partuta ppi ssi ìj a trubvà a bbona sciorta e nu labvuru,
ppi ssi putì campà.
Luntanu y tìja n'amu jittatu sudura ppi nu stuozzu y pani
Simu addibvintati carni y chìanca!!!
Mìegliu abvera statu si n'abverasi datu tu sta stozza y pani
A lu mmenu abvera saputu menu amaru.
Quanti bvoti ajiu pinzatu y turnà, quantu chiantu maiju fattu
pinzannu a tt'jia luntanu.
Mo n capu a mmìjia c'à fattu a nibvi, y gammi u nzsù cchiù
Forti cumi na bvota, u ijatu arranga, ma intra lu cori tiegnu
sempi a ttìja Sammarcu mìju.
Francesco Di Cianni